Reklamacje

 

Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

  • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
  • żądać usunięcia wady; albo
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w punktach powyżej.

Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni.

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Szczegółowe informacje o wykorzystaniu plików cookies znajdziesz w zakładce „Polityka prywatności“. Dowiedz się więcej...
x