Reklamacje

 

Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można zgłosić mailowo na adres:

[email protected]

Następnie prosimy o przygotowanie przesyłki zawierającej:

- reklamowany produkt

- dowód zakupu

- formularz reklamacyjny

i wysłanie na adres:  

 

3i

ul. Jana Zamoyskiego 2

37-700 Przemyśl

 

z dopiskiem "REKLAMACJA" 

 

Reklamację można również zgłosić w salonie 3i. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu.

 

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

- żądać wymiany Towaru na wolny od wad,

- żądać usunięcia wady,

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w punktach powyżej.

Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni, a jeżeli nie byłoby to możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Reklamacji nie podlegają:

- części wymienne obuwia tj. fleki lub wierzchniki,

- starte lub przetarte spody obuwia,

- uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rysy, nacięcia),

- niedopasowanie obuwia do stopy,

- urwane lub uszkodzone w wyraźny sposób mechaniczny ozdoby (kokardki, guziczki, klamerki),

- uszkodzone w sposób mechaniczny zamki błyskawiczne,

- naturalne zużycie obuwia,

- wady powstałe z braku odpowiedniej konserwacji obuwia (np. przemakanie obuwia),

- farbowanie obuwia wynikające z nadmiernej potliwości stóp lub nadmiernego przemoczenia obuwia,

- wady powstałe na skutek czyszczenia i mycia obuwia środkami do tego nie przeznaczonymi,

- wady powstałe na skutek prania obuwia w pralce,

- plamy na obuwiu powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych,

- zapach obuwia.