#INGLOTx3i

 

 

Regulamin promocji „#INGLOTx3i”

 

§ 1 ORGANIZATOR

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „#INGLOTx3i” (zwanej dalej „Promocją”).
2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej https://3i-store.com/promocja-inglotx3i
3. Promocja jest organizowana przez 3i z siedzibą w Przemyślu przy ul. Wyb. M. J. Piłsudskiego 4, NIP: 7951652013, REGON: 650256302, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług  za pośrednictwem Sklepu Internetowego (zwana dalej „Organizatorem”).

 

§ 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje od 21 czerwca 2017 roku do odwołania - PROMOCJA ZAKOŃCZONA

 

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Przy zakupie produktów w sklepie online https://3i-store.com na kwotę przekraczającą 500 (słownie: pięćset) złotych brutto, Klient otrzyma możliwość wyboru prezentu – kasetki personalizowanej INGLOT Freedom System EB https://inglot.pl/kasetki/154-kasetka-freedom-system-eb z dowolnie wybraną przez Klienta zawartością spośród produktów INGLOT.

2. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Każdorazowo Klient musi złożyć zamówienie na kwotę przekraczającą 500 (słownie: pięćset) złotych brutto.

3. Promocją nie są objęci Klienci, którzy zwrócili zamówione produkty korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnej z regulaminem sklepu online https://3i-store.com/regulamin.

4. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie na adres [email protected] e-maila z informacją o numerze zamówienia, imieniem i nazwiskiem, adresem do wysyłki towaru promocyjnego oraz specyfikacją produktów do personalizowanej kasetki w postaci nazw i numerów produktów INGLOT. Klienci wybierają produkty do kasetki na stronie https://inglot.pl/skomponuj-wlasna-palete wybierając kasetkę Freedom System EB. Lista produktów może być również przesłana w formie zrzutu ekranu – przykład poniżej.

5. Kasetka wraz wybranymi do niej kosmetykami zostanie wysłana na adres podany przez Klienta, w terminie 14 dni od daty przesłania kompletnego formularza.

6. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie online https://3i-store.com.

7. Promocja łączy się z innymi oferty dostępnymi w sklepie online https://3i-store.com.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin został opublikowany w dniu 22.06.2017 r.

4. Wszelkie informacje związane z Promocją, Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].