PROMOCJA ZAKOŃCZONA 

Pomadka Inglot HD Matte do zamówień powyżej 250 zł!

Teraz do każdego zamówienia otrzymasz gratis* jedną z sześciu pomadek w płynie HD Matte o wartości 47 zł.

W przypadku zakupów na kwotę 250 zł lub więcej, w koszyku automatycznie pojawi się opcja wyboru pomadki (jednej z sześciu) i dodania do zamówienia.

 

*nie dotyczy sytuacji odstąpienia od umowy zamówionych produktów,  w tym przypaku prosimy również o zwrot otrzymanej pomadki.

Poniżej regulamin promocji.

 

Dostępne pomadki:

HD MATTE nr 11

HD MATTE nr 12

HD MATTE nr 14

HD MATTE nr 17

HD MATTE nr 32

HD MATTE nr 46

 

REGULAMIN

§ 1 ORGANIZATOR

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji  #INGLOTx3i (zwanej dalej „Promocją”).
2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej:
https://3i-store.com

3. Promocja jest organizowana przez 3i z siedzibą w Przemyślu przy ul. Wyb. M. J. Piłsudskiego 4, NIP: 7951652013, REGON: 650256302, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług  za pośrednictwem Sklepu Internetowego (zwana dalej „Organizatorem”).

 

§ 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje od 4.09.2019 r. lub do wyczerpania zapasów. 

 

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Przy zakupie produktów w sklepie online https://3i-store.com na kwotę 250 zł lub wyższą, klient otrzyma wraz z zamówieniem prezent w postaci jednej wybranej pomadki w płynie Inglot HD Matte.

2. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Każdorazowo Klient musi złożyć zamówienie na produkty w kwocie minimum 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

3. Klienci, którzy zwrócą zamówione produkty korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnej z regulaminem sklepu online https://3i-store.com/regulamin, zobowiązani są również do zwrotu kosmetyków.

4. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie online https://3i-store.com.

5. Promocja łączy się z innymi ofertami dostępnymi w sklepie online https://3i-store.com.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin został opublikowany w dniu 04.09.2019 r.

4. Wszelkie informacje związane z Promocją, Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]