Wyjątkowy prezent dla Wyjątkowych Kobiet!

Limitowana edycja pomadek INGLOT XOXO zdobionych kryształkami Swarovski® gratis*

 

*Warunkiem jest zakup produktów z Nowej Kolekcji Wiosna/Lato 2020 na kwotę 300 zł lub więcej.

**Numer wybranej pomadki wpisz w komentarzu do zamówienia.

***Jeżeli zamówione produkty nie zostaną zwrócone w terminie 14 dni, wyślemy Ci wybraną pomadkę. 

 

Poniżej dostępne pomadki oraz regulamin promocji.

 

Pomadka do ust Matte XOXO - 405

 

Pomadka do ust Matte XOXO - 445

 

Pomadka do ust XOXO - 126

Pomadka do ust XOXO - 127

Pomadka do ust XOXO - 169

 

 

 

REGULAMIN

§ 1 ORGANIZATOR

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji  #INGLOTx3i (zwanej dalej „Promocją”).
2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej:
https://3i-store.com

3. Promocja jest organizowana przez 3i z siedzibą w Przemyślu przy ul. Wyb. M. J. Piłsudskiego 4, NIP: 7951652013, REGON: 650256302, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług  za pośrednictwem Sklepu Internetowego (zwana dalej „Organizatorem”).

 

§ 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje od 1.03.2020 r. do wyczerpania zapasów. 

 

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Zakup produktów z Nowej Kolekcji Wiosna/Lato 2020 w sklepie online https://3i-store.com na kwotę 300 zł lub wyższą.

2. Klient składając zamówienie musi podać numer wybranej pomadki w komentarzu do zamówienia.

3. Brak zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

4. Wybrana pomadka zostanie wysłana do klienta maksymalnie do 10 dni, od momentu upłynięcia regulaminowego terminu na zwrot, tj. 14 dni. 

5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Każdorazowo Klient musi złożyć zamówienie na produkty z Nowej Kolekcji Wiosna/Lato 2020, w kwocie minimum 300 zł (słownie: trzysta złotych).

6. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie online https://3i-store.com.

7. Promocja łączy się z innymi ofertami dostępnymi w sklepie online https://3i-store.com.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin został opublikowany w dniu 1.03.2020 r.

4. Wszelkie informacje związane z Promocją, Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]