Polityka prywatności


§ 1
Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest dane firmy;

3i Zbigniew Inglot

ul. Jana Zamoyskiego 2

37-700 Przemyśl

§ 2

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez 3i w celu:
- sprzedaży towarów i usług oferowanych przez 3i,
- obsługi spraw związanej z reklamacjami, zwrotami, roszczeniami gwarancyjnymi lub rękojmią,
- odpowiadania na bieżące pytania oraz wnioski,
- prowadzenia działań marketingowych oraz informujących o bieżącej działalności i ofercie.

§ 3

Administrator może przetwarzać następujące danych osobowych które to Klient udostępni w celu złożenia zamówienia:
- nazwisko i imię,
- adres zamieszkania,
- adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu,
Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
Administrator nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym firma powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz innym, niż te które są umocowane na podstawie przepisów prawa do uzyskania dostępu do Państwa danych.

§ 4

W związku z przetwarzaniem przez 3i danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
- do sprostowania danych (art. 16. RODO),
- do usunięcia danych (art. 17 RODO),
- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
- do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
- prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ([email protected])

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego