Wyjątkowy prezent dla Wyjątkowych Kobiet!

Limitowana kasetka INGLOTx3i wypełniona cieniami dzięki którym stworzysz wyjątkowy look, może być Twoja! 

 

*Warunkiem jest jednorazowy zakup produktów na kwotę 350 zł lub więcej.

**Po upływie regulaminowego czasu na zwrot (14 dni od daty otrzymania zamówienia) zgłoś swój zakup poprzez formularz kontaktowy podając:

- imię i nazwisko, telefon, adres e-mail

- w komentarzu - numer zamówienia

Po weryfikacji zgłoszenia, kasetkę wyślemy do Ciebie!

REGULAMIN

§ 1 ORGANIZATOR

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji #INGLOTx3i (zwanej dalej „Promocją”).
2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej:
https://3i-store.com

3. Promocja jest organizowana przez 3i z siedzibą w Przemyślu przy ul. Wyb. M. J. Piłsudskiego 4, NIP: 7951652013, REGON: 650256302, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług  za pośrednictwem Sklepu Internetowego (zwana dalej „Organizatorem”).

 

§ 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje od 11.03.2021 r. do wyczerpania zapasów. 

 

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Jednorazowy zakup produktów w sklepie online https://3i-store.com na kwotę 350 zł lub wyższą.

2. Brak zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

3. Kasetka zostanie wysłana do klienta maksymalnie do 10 dni, od momentu pozytywnego rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia. 

5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Każdorazowo Klient musi złożyć zamówienie w kwocie minimum 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

6. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie online https://3i-store.com.

7. Promocja łączy się z innymi ofertami dostępnymi w sklepie online https://3i-store.com.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin został opublikowany w dniu 11.03.2021 r.

4. Wszelkie informacje związane z Promocją, Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail:

 [email protected]