Karnawałowa Promocja #INGLOTx3i

 

§ 1 ORGANIZATOR

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady mikołajkowej promocji  (zwanej dalej „Promocją”).
2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej:
https://3i-store.com/karnawalowa-promocja-inglot-3i

3. Promocja jest organizowana przez 3i z siedzibą w Przemyślu przy ul. Wyb. M. J. Piłsudskiego 4, NIP: 7951652013, REGON: 650256302, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług  za pośrednictwem Sklepu Internetowego (zwana dalej „Organizatorem”).

 

§ 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje od 8 stycznia 2018 r. do 14.02.2018 r.

lub do wyczerpania zapasów.

 

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Przy zakupie produktów w sklepie online https://3i-store.com z kategorii PARTY COLLECTION na kwotę przekraczającą 400 (słownie: czterysta złotych brutto), Klient otrzyma wraz z zamówieniem prezent – kasetkę personalizowaną INGLOT Freedom System EB z paletą kosmetyków firmy INGLOT.

2. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Każdorazowo Klient musi złożyć zamówienie na kwotę przekraczającą 400 (słownie: czterysta złotych brutto).

3. Klienci, którzy zwrócą zamówione produkty korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnej z regulaminem sklepu online https://3i-store.com/regulamin, zobowiązani są również do zwrotu kasetki z kosmetykami.

4. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie online https://3i-store.com.

5. Promocja łączy się z innymi oferty dostępnymi w sklepie online https://3i-store.com.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin został opublikowany w dniu 08.01.2018 r.

4. Wszelkie informacje związane z Promocją, Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].