Regulamin programu Mastercard® Bezcenne® Chwile

 

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sieci 3i.

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z zakupami w sieci 3i, w której można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.

2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów z oferty sklepów stacjonarnych sieci 3i w Polsce oraz z oferty sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://3i-store.com/.

3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.

4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.

5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.

 

Regulamin Voucherów przyznawanych jako nagrody w programie Mastercard® Bezcenne® Chwile.

1. Voucher do wykorzystania na zakupy w sklepie online 3i-store.com.

2. Voucher jest ważny bezterminowo.

3. Pojedynczy Voucher możesz wykorzystać tylko jeden raz.

4. Jeśli przy zakupie nie wykorzystasz całkowitej kwoty znajdującej się na Twoim voucherze pozostała, niewykorzystana kwota przepada.

5. Przy jednej transakcji możesz wpisać maksymalnie 1 kod.

6. Aby wykorzystać voucher, przy realizacji zamówienia, w koszyku lub podsumowaniu zamówienia rozwiń pole „Zastosuj kod rabatowy”, wpisz kod i kliknij zastosuj.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zakupionego/zakupionych produktów, zwracana jest kwota zapłacona powyżej wartości Vouchera (np. zakup za 150 zł, 100 zł za pośrednictwem Vouchera, 50 zł płatnością online/przelewem/za pobraniem - zwracana jest kwota zapłacona tj. 50 zł, voucher przepada).

8. Wartość Vouchera nie podlega wymianie na gotówkę.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu https://bezcennechwile.mastercard.pl/

Szczegółowy regulamin programu Mastercard® Bezcenne® Chwile